2019/20. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

Aktualitások, hírek

2022-06-27
Tisztelt Sportszervezetek!

Az elszámolások beadási lehetőségét minden futó évad tekintetében 2022.07.01-jén aktiváljuk. Felhívjuk figyelmüket, hogy a 107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11§ (1) bekezdése alapján az elszámolások beadási határideje 2022.07.30. éjfél.
Ugyanezen jogszabályhely alapján az elszámolás beadási határideje egyszeri alkalommal meghosszabbítható 15 nappal.
A határidő hosszabbítást az elektronikus kérelmi rendszeren keresztül kell megkérniük az EREDETI BEADÁSI HATÁRIDŐ UTOLSÓ NAPJÁN ÉJFÉLIG. A rendszer lezár, vagyis ezen dátum után a határidő hosszabbítás nem beadható. A meghosszabbított beadási határidő 2022.08.14. éjfél.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti határidők jogvesztő határidők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy végelszámolás benyújtására továbbra is csak megfelelő státuszú támogatási igazolások birtokában van lehetőség. Amennyiben egy támogatójuk nem utalt vagy csak részben teljesítette a kiállított támogatási igazoláson szereplő összeget, legkésőbb 2022.08.06-ig nyújtsák be a megfelelő adattartalmú kérelmet az EKR rendszeren keresztül.

A záróelszámolások benyújtása továbbra is a következő sorrendben történik:
1: záróelszámolás mellékletkezelőjének véglegesítése
2: záróelszámolás véglegesítése
3: hosszabbítási kérelem elkészítése és BEADÁSA
4: ZÁRÓELSZÁMOLÁS BEADÁSA
A 4. pont elmulasztása esetében az elszámolási kötelezettséget nem tudjuk teljesítettnek tekinteni!

Üdvözlettel:
Támogatásellenőrzési Osztály
2022-05-26
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő telefonos ügyfélfogadási nap: hétfő 09-12 és kedd 09-12 óra.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2022-05-04

Tisztelt Sportszervezetek!
 

2022. 05. 06. 20:00-kor a NISZ Zrt. tanúsítványcserét végez el a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás esetében. A tanúsítványcserét kollégáink a lehetőségekhez képest a minél hamarabb el fogják végezni, amíg a csere nem történik meg, az ügyfélkapus azonosítás nem lesz sikeres. Amennyiben a NISZ Zrt. oldalán minden megfelelően alakul, terveink szerint 2022. 05. 06. 21:00-kor mindegy évadba lehetséges lesz a belépés.

Szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Üdvözlettel,

Flexinform Support

2022-03-29
Tisztelt Sportszervezetek!

A közelgő elszámolási időszakra (2022.07.01.-30.) tekintettel külön felhívjuk figyelmüket a sportfejlesztési programok, ezen belül az ingatlanfejlesztések meghosszabbítására vonatkozó szabályok változására, amelyet a 2022/23-as TAO Értékelési Alapelvek 4.7.1.6. pontja tartalmaz.


Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2022-02-23
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Támogatásellenőrzési Osztály 2022.03.01-től hatályos TAO Elszámolási Szabályzata és annak mellékletei elérhetőek a https://tao-ellenorzes.mlsz.hu/ oldalon, a Letölthető dokumentumok mappában.

Üdvözlettel:
Támogatásellenőrzési Osztály
2022-01-04
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ismételten van lehetőség támogatási igazolási kérelem benyújtására.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-12-15
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSA ÉS KIÁLLÍTÁSA ÁTMENETILEG SZÜNETEL a sportági keretösszegek felülvizsgálata miatt.

Kérjük szíves türelmüket, a további fejleményekről tájékoztatni fogjuk Önöket.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-12-06
Tisztelt Sportszervezetek!

A 2021. március 01. napjától hatályos TAO Elszámolási Szabályzat értelmében az átláthatóság biztosítása és az elkülönített támogatáskezelés érdekében a kiegészítő sportfejlesztési támogatás nyilvántartását és kezelését külön alszámlán kell megvalósítani.

Kérjük a T. Sportszervezeteket, hogy aki a fenti felhívásnak még nem tett eleget, haladéktalanul intézkedjen pénzintézeténél új alszámla nyitásáról, mert új támogatási igazolási kérelmet csak ezt követően fog tudni benyújtani.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-08-11
Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét ISMÉTELTEN arra, hogy az összes folyamatban lévő sportfejlesztési program elszámolásainak beadási határideje EGYSÉGESEN 2021.08.14! Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy elszámolásokat nem elegendő véglegesíteni záróelszámolás esetében, a hosszabbítási kérelem beadása után be is kell adni az elszámolás felületén a "Beküldés elfogadásra" gombra kattintva, mert csak ekkor válik ténylegesen beküldötté!

A véglegesített elszámolások beadására 2021.08.14-e után nem lesz lehetőség!

Támogatás Ellenőrzési Osztály
2021-07-21
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.07.21-től a támogatási igazolás kérelem beküldésre vonatkozó szüneteltetést feloldjuk, a jóváhagyott sportfejlesztési programokra a korábbiaknak megfelelően újra korlátozás nélkül küldhető be támogatási igazolás kérelem az EKR-rendszeren keresztül.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-06-28
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hosszabbítási kérelmek benyújtására legkorábban 2021.07.01. napjától lesz lehetőség.

A hosszabbítási kérelmek beküldésének határideje: 2021.07.30. Amennyiben az elszámolási határidő egyszeri, 15 nappal történő meghosszabbítását kérték, abban az esetben: 2021.08.14.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-06-23
Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az összes, futó sportfejlesztési program tekintetében az elszámolások beadási határideje egységesen 2021.07.30. napja, mely kérelemre, egyszeri alkalommal meghosszabbítható 15 nappal (2021.08.14). A határidőhosszabbítást az elektronikus kérelmi rendszeren keresztül kell megkérniük! Emailben, postai úton érkező kérelmeket nem áll módunkban befogadni.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Sportszervezeteket, hogy végelszámolás benyújtása esetében a kiállított támogatási igazolásoknak a valóságot tükröző állapotot kell mutatniuk. Amennyiben egy támogatási igazolás nem teljesült, vagy csak részben, akkor kérjük, minél hamarabb nyújtsák be az ezirányú kérelmeiket a Támogatáskezelési Osztály részére. Vegyék figyelembe, hogy a jogszabály szerint a Támogatáskezelési Osztály munkatársainak 8 napjuk van a támogatási igazolások kiadására!

Az elszámolás beadási határidő jogvesztő határidő!

Támogatásellenőrzési Osztály
2021-06-21
Tisztelt Sportszervezetek!

A működési típusú jogcímekhez kapcsolódó új támogatási igazolási kérelmek esetében, ahol a LEHÍVÁS ARÁNYA NEM ÉRI EL AZ 50%-ot, kérjük emailben mindenképpen jelezzék ügyintézőjüknek vagy az adotamogatas@mlsz.hu címen a beküldésre irányuló igényüket. Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó támogatási igazolási kérelmek továbbra sem küldhetőek be. Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-06-10
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSA ÉS KIÁLLÍTÁSA JELENLEG SZÜNETEL a sportági keretösszegek felülvizsgálata miatt. A működési típusú támogatási igazolások egyedi elbírálás alapján kerülnek kiadásra. Az egyedi elbírálás esetén az új programok elsőbbséget élveznek, továbbá azok a sportszervezetek kaphatnak támogatási igazolást, ahol a lehívási arány nem éri el az 50 %-ot. A kiadható kérelmekről hetente egyszer dönt az MLSZ.
Kérjük szíves türelmüket, a további fejleményekről tájékoztatni fogjuk Önöket.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-05-25
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a sportfejlesztési programok MÓDOSÍTÁSI KÉRELMEINEK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE – május 31. helyett – EGYSÉGESEN JÚNIUS 30. az idei évben is.

Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2021-03-19
Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a bérleti díj fizetési mentességről szóló 52/2021 (II.9) korm rendelet alapján a futó programokban utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím sportlétesítmény bérleti díj aljogcímén csak a kormányrendeletben nem meghatározott tulajdonosi kört érintő helyiség bérleti díjak számolhatók el TAO támogatás terhére.

TAO Ellenőrzési Osztály
2021-03-16
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a továbbiakban a 2021/22 és 2017/18 közötti évadok sportfejlesztési programjaihoz kapcsolódó igazgatási díjak (módosítás, hosszabbítás, tig, stb.) befizetésére kizárólag a sportszervezet nevére szóló VISA vagy Mastercard típusú bankkártyával lesz lehetőség.
Kérjük, igényeljék meg bankkártyájukat a pénzintézetüknél, amennyiben erre még nem került sor.


Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2020-12-23
Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MŰKÖDÉSI TÍPUSÚ JOGCÍMEK ESETÉBEN (személyi jellegű ráfordítások, utánpótlás-nevelés, üzemeltetés, képzés, tárgyi nem ingatlan) A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSA ÉS KIÁLLÍTÁSA JELENLEG SZÜNETEL a sportági keretösszegek felülvizsgálata miatt. Kérjük szíves türelmüket, a további fejleményekről tájékoztatni fogjuk Önöket. Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2020-12-11
Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét ISMÉTELTEN arra, hogy az elszámolásokat nem elegendő véglegesíteni záróelszámolás esetében, a hosszabbítási kérelem beadása után be is kell adni az elszámolás felületén a "Beküldés elfogadásra" gombra kattintva, mert csak ekkor válik ténylegesen beküldötté!

A véglegesített elszámolások beadására 2020.12.12-e után nem lesz lehetőség!

TAO Ellenőrzési Osztály
2020-08-07
Tisztelt Sportszervezetek!

A 2019/2020-as évad tekintetében elkészült a kiegészítő sportfejlesztési támogatás elszámolási felülete. A felülethez tartozó felhasználói kézikönyv elérhető a https://tao-ellenorzes.mlsz.hu oldalon a TAO Elszámolás felhasználói kézikönyv almappában. Kérjük, hogy a kitöltés előtt tanulmányozzák a felhasználói kézikönyvet és annak megfelelően készítsék el az elszámolásukat.

Üdvözlettel:

TAO Ellenőrzési Osztály
2020-07-07
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a támogatások felhasználásáról szóló elszámolások dokumentumainak Elektronikus Kérelmi Rendszerben történő rögzítésére a felület megnyitásával a sportszervezeteknek lehetőségük van.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás elszámolási felülete jelenleg még fejlesztés alatt van, ezért elszámolás benyújtásra a felület átadását követően a lesz lehetőség, melyről külön közleményben adunk a későbbiekben tájékoztatást.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2019/20 évad, valamint a korábbi évadok hosszabbított elszámolások benyújtásának legkésőbbi határidejét az MLSZ a 116/2020 (IV. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján legkésőbb 2020.december 12-ig hivatalból meghosszabbítja. Az elszámolás benyújtását követően annak újranyitása, szerkesztése a későbbiekben nem lehetséges. A 2019/20 évad hosszabbítási kérelmek beadása automatikusan meghosszabbodik az elszámolási határidő kitolásával egyidejűleg.

A 140/2020 (IV.21.) Korm. rendelet 2§ (1) bekezdése értelmében a programidőszak végén még pénzügyileg nem teljesült támogatási igazolások tekintetében a NAV utalási határideje 2020. szeptember 30. 15 nap. Ezáltal a jelenlegi elszámolási időszakban a programidőszak végén még pénzügyileg nem teljesült támogatási igazolások tekintetében várhatóan a pénzügyi teljesítés megtörténik a meghosszabbított elszámolási időszak alatt, vagyis az elszámolásig a felmerült költségeket pénzügyileg rendezni tudják a sportszervezetek. Felhívjuk figyelmüket, hogy programhosszabbításra csak abban az esetben lesz lehetőségük, amennyiben rendelkeznek támogatási igazolással le nem fedett támogatási összeggel, valamint, ha a NAV ténylegesen nem utalta át az elszámolás beadásáig a kiállított támogatási igazolásban szereplő összeget, továbbá, ha lehívott, de el nem költött támogatási összeggel rendelkeznek.

TAO Ellenőrzési Osztály
2020-06-24
Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a sportfejlesztési programok meghosszabbítására irányuló kérelmek a záróelszámolás benyújtásával egyidejűleg, legkorábban 2020.07.01. napjától küldhetőek be. Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2020-06-04
Tisztelt Sportszervezetek!

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról szóló 2019. évi XLVIII. törvény 2. §-a alapján módosult az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 4. § (3) bekezdése alapján 2019. július 1-től a kifizetőt terhelő Ekho mértéke 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent!

Az érintett évadokra vonatkozóan a már rögzített elszámolások vonatkozásában az elszámolandó Ekho mértéke automatikusan módosításra került. Kérjük fokozottan figyeljenek az elszámolás rögzítésekor az erre vonatkozó változására!

Az újonnan rögzített elszámolásokban már a helyes arány szerint kerülhetnek rögzítésre az elszámolni kívánt bérek!

Módosítás elkezdésekor a rendszer automatikusan újraszámolja a "Normál" és "EKHO" adózási módú tételek járulék értékét az SFP-ben, így ezeken a jogcímeken a támogatás automatikusan csökkenni fog, melyet más tételekre átcsoportosíthatnak.

Tisztelettel: TAO Ellenőrzési Osztály
2020-05-29
Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóhatóság weboldalán közzétett felhívás alapján (http://80.249.172.52/nav/esmenyek/2020_06_02_0531.html?honap=2020_5&esemeny=2020-06-02) a 31-i adózási határidő a következő munkanapra, azaz június 02. (kedd) napjára tolódik. A kedd éjfélig beérkező igazolási kérelmeket a benyújtás sorrendjében bíráljuk el, ügyeletet a hosszú hétvégén a központi telefonszámon (06 30 901 7747) és a központi email (adotamogatas@mlsz.hu) címen tartunk 09:00 és 12:00 óra között. Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2020-05-25
Tisztelt Sportszervezetek!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a sportfejlesztési program módosításának ideje alatt támogatási igazolást nem tudnak benyújtani, ezért javasoljuk, amennyiben rendelkeznek jóváhagyott, de igazolással le nem fedett támogatással, módosítási kérelmeiket május 31. után szíveskedjenek beküldeni. A módosítási kérelmek – egységes, azaz mind jogcímen belüli, mind jogcímek közötti – beküldési határideje: június 30. A már elkezdett módosítások visszavonhatóak az SFP Módosítás menüpont / Műveletek oszlop / Visszavonás menüpontra kattintva.
Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
2020-04-24
Tisztelt Sportszervezetek!Fokozottan felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatókat (Elektronikus ügyintézés tájékoztató), útmutatókat (Tanúsítvány nélküli ügyintézés lehetősége nem civil szervezetek részére) OLVASSÁK EL (civil szervezetek csak okmányirodában, kormányablakban tudják ezt intézni), továbbá bizonyosodjanak meg a cégkapujuk elérhetőségéről, mert addig NEM TUDNAK SEMMILYEN HATÁROZATOT FOGADNI (jóváhagyás, hiánypótlás, támogatási igazolás stb.), amíg ez nem történik meg.


Ha anno a cégkapu regisztráció során az alapértelmezettként bejelölt "Engedélyezem a leendő cégkapucím Rendelkezési Nyilvántartás rendszerébe történő bejelentését" című jelölőnégyzetet nem jelölték be és a regisztráció így került véglegesítésre, ennek megváltoztatásáig nem lehetséges a cégkapura dokumentum küldése.A cégkapu regisztráció dokumentációjának (Cégkapu dokumentáció) 1. fejezetében közzétett információk alapján a Cégkapu tárhely cím nyilvántartása gazdálkodó szervezetek esetében a Rendelkezési Nyilvántartásban kötelező. Ezt vagy a cégkapu regisztráció során az előbb ismertetett jelölőnégyzet bepipálásával és így véglegesítésével lehet megtenni, vagy utólag


 • a cégjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetek esetében a Rendelkezési Nyilvántartásba történő ügyfélkapus belépés után a "Szervezetazonosítás" menüben az érintett szervezet adószámának első nyolc karakterének megadásával először a szervezetet kell azonosítani, majd az "Új rendelkezés" menüpontban egy új alaprendelkezést kell leadni, amelyben az "Internetes ügyintézés tiltása" mindenképp a "NEM", valamint a "Hozzájárulás az elektronikus kapcsolattartáshoz" résznél mindenképpen az "IGEN" opciót kell kiválasztani;


 • egyéb gazdálkodó szervezet esetén pedig a SZÜF Magyarország oldalon ügyfélkapus azonosítás után az oldal felső részén található keresőbe a "hivatalos elektronikus elérhetőség" kifejezésre keresve a találatként megjelenő „Hivatalos elektronikus elérhetőség bejelentése Rendelkezési nyilvántartásba” menüt kiválasztva lehet utólag bejelenteni a sportszervezet cégkapu címet.


  Cégkapu regisztrációval kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén kérjük, hívják a 1818-as telefonszámot, ahol a cégkapuval kapcsolatosan az 1.2. menüpontban kaphatnak bővebb felvilágosítást.


  Üdvözlettel,


  TAO SUPPORT
 • 2020-04-22
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézési törvény alapján a TAO pályázati eljárásban is (a 2015/16-os évadtól) bevezetésre került az eljáró személy(ek) egyedileg történő azonosítása.

  Kérjük, további információért olvassák el a 2020.03.27 és 2020.04.01. napján közzétett értesítéseket.
  A kapcsolódó dokumentumokat megtalálják az alábbi elérhetőségen is:
  https://tao-palyazatok.mlsz.hu/ (Letölthető dokumentumok – Egyéb TAO dokumentumok menüpont);

  Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2020-04-14
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A rendkívüli helyzet kapcsán 2020.03.18-án kiadott
  közleményünket a következőkkel egészítjük ki.  A munkahelyek védelme érdekében a személyi jellegű jogcím,
  valamint az utánpótlás nevelés-fejlesztése jogcímen belül az utánpótlás-nevelés fejlesztésére
  irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő sportszakemberek
  személyi jellegű ráfordításának költsége, aljogcím mértéke nem csökkenthető. Ugyanezen jogcím
  és aljogcím esetén hosszabbításra csak akkor van lehetőség, ha a sportszervezet
  igazolja, hogy a veszélyhelyzet alatt sportszakembereinek létszámát és a
  munkavállalóik bérszintjét 80% alá nem csökkentette.  Az elszámolás során a munkavégzés dokumentálása elektronikus
  úton szükséges és fogadható el. Az edzőnek szükséges dokumentálnia a
  munkavégzését (pl. edzésterv összeállítása, elemzések készítése). Az edző
  szintén elektronikus úton küldjön részletes edzéstervet és edzésprogramot a
  sportolók részére. A sportoló (vagy kiskorú esetén gondviselője) pedig szintén
  elektronikus úton visszaküldött nyilatkozattal igazolja vissza az
  edző/sportszervezet felé, hogy az előírt feladatok teljesítésre kerültek.

  Tisztelettel:

  TAO Pályázati Iroda és TAO Ellenőrzési Osztály
  2020-04-01
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A NISZ Zrt. tájékoztatása alapján a civil szervezetek jegyzékében található sportszervezetek a rendelkezési nyilvántartáson keresztül nem tudnak meghatalmazást adni a civil szervezetek jegyzékének hiányosságai miatt, ahol ezen szervezetek adatai, köztük a hivatalos képviselőé tárolva vannak.

  A civil szervezetek jegyzékében nincsenek tárolva a képviselők azon adatai, amely alapján a rendelkezési nyilvántartás el tudná végezni a rendelkezési nyilvántartásba KAÜ-vel azonosított személy összerendelését a civil szervezettel.

  Így azon civil szervezetek képviselői, melyek NetLock tanúsítvány kiváltása nélkül szeretnének rendszerhasználati jogosultságot adni különböző személyeknek, kormányablakban, okmányirodákban tudnak meghatalmazást adni, rendelkezést tenni "TAO űrlapbenyújtás előkészítése" ügyben. A kormányablakban rendelkezést tenni a hivatalos képviselő vagy a hivatalos képviselő által adott, két tanúval aláírt meghatalmazással rendelkező személy tud személyazonosító igazolvány segítségével. Az ügyintézés gyorsítása érdekében alapító okiratot/bírósági bejegyzést vigyenek magukkal, de alapvetően adószám bemondásával az ügyintéző tudja ellenőrizni az ügyintézést kezdeményező személy jogosultságát az adott szervezet vonatkozásában.

  Üdvözlettel,

  TAO Support
  2020-03-27
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyedi azonosításra történő átállás (ld. a mai előző értesítés) miatt az egyes évadokhoz tartozó elektronikus felületek a jövő hét folyamán - időszakosan - nem lesznek elérhetőek.

  A leállás várhatóan az alábbiak szerint alakul:
  2020.03.30. (hétfő): 2020/21. évad;
  2020.03.31. (kedd): 2019/20. évad;
  2020.04.01. (szerda): 2018/19. évad;
  2020.04.02. (csütörtök): 2017/18. évad;
  2020.04.03. (péntek): 2016/17. évad;
  2020.04.06. (hétfő): 2015/16. évad.

  Megértésüket és szíves türelmüket kérjük!

  Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2020-03-27
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézési törvény alapján a TAO pályázati eljárásban is – a jövő hét folyamán – bevezetésre kerül az eljáró személy(ek) egyedileg történő azonosítása.

  Kérjük, olvassák el az ügyfélkapus regisztrációhoz tartozó tájékoztatót és az EKR Netlock tanúsítvány nélküli használat lehetőségéről szóló útmutatót.
  Egyéb a tájékoztatóban szereplő hivatkozások:
  Cégkapu adminisztráció segédlet
  Rendelkezési nyilvántartás
  SZÜF Magyarország
  Tisztelettel:

  TAO Pályázati Iroda
  2020-03-16
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult járvány helyzetre tekintettel a TAO Ellenőrzési Osztályon a személyes ügyfélfogadás határozatlan időre szünetel. Telefonos és email-es elérhetőségünk változatlanul üzemel a szokott rendszerben.

  Tisztelettel,

  TAO Ellenőrzési Osztály
  2020-02-26
  Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/21-es sportfejlesztési programok benyújtási határideje megváltozott február utolsó napjára. Mivel az a nap az idei évben szombatra esik, a KÉRELMEK JOGVESZTŐ BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 2020. MÁRCIUS 02. (HÉTFŐ) ÉJFÉL. A kérelmeket a 2020/21-es felületen lehet benyújtani: https://mlsztao2020.flexinform.hu/ Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2020-02-21
  Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy megnyílt a 2020/21-es TAO kérelmi felület az alábbi linken: https://mlsztao2020.flexinform.hu A benyújtási határidő eddig nem változott (április 30.), de várhatóan módosulni fog FEBRUÁR VÉGÉRE. Kérjük, kezdjék el kitölteni a programot, szerezzék be a mellékleteket és gondoskodjanak az érvényes aláírókulcsról (Netlock Kft. 06 1 437 66 55). Ügyfél- és cégkapura a benyújtáshoz egyenlőre nincs szükség. Az elkészített kérelmet még nem lehet beküldeni, erről és minden más fontos információról a kérelmi felületen és emailben tájékoztatjuk Önöket! Kérdés esetén keressék emailben ügyintézőjüket vagy a Pályázati Irodát (adotamogatas@mlsz.hu 06 30 901 7747). Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2020-02-04
  Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/21-es támogatási időszakra vonatkozó TAO Értékelési Alapelvek az alábbi linken elérhető: https://tao-palyazatok.mlsz.hu (TAO Pályázatok menüpont, TAO Pályázatok 2020/21 almenü). Felhívjuk figyelmüket, hogy a dokumentumban megfogalmazott 2020. február 28. napi benyújtási határidőt a jogalkotó még nem fogadta el! Tisztelettel: Pályázati Iroda
  2020-01-03
  Tisztelt Sportszervezetek! <> Tájékoztatjuk Önöket, hogy a támogatási igazolási kérelmek benyújtása újra lehetséges. <> Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2019-12-20
  Tisztelt Sportszervezetek! <> Tájékoztatjuk Önöket, a rendelkezésre álló sportági keretösszeg értéke felülvizsgálat alatt áll, annak befejezéséig a támogatási igazolási kérelmek bírálata szünetel. További tájékoztatásig szíves türelmüket kérjük. <> Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2019-12-13
  Tisztelt Sportszervezetek!
  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a támogatási igazolási kérelmek elbírálására a jogszabály által meghatározott határidő 8 nap (amelybe az esetleges hiánypótlás nem számít bele). A decemberi időszakra tekintettel a támogatási igazolási kérelmeket folyamatosan beérkezési sorrendben bíráljuk (soron kívüli eljárásra lehetőség nincsen). December 16-ától várhatóan minden nap, a december 20-át megelőző egy-két napban pedig naponta többször is lehet aláírás.
  Tisztelettel TAO Pályázati Iroda
  2019-12-09
  Tisztelt Sportszervezetek!<> Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kérelmi felületen az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak az újonnan bevezetett SimplePay bankkártyás fizetés mellett a korábban megszokott módokon (pl. banki átutalással) is kiegyenlíthetőek.<> Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2019-08-30
  Tisztelt Felhasználók!  Az mlsztao2015.flexinform.hu oldal költöztetése megtörtént, az oldal újra használható.  A költöztetés további menetrendje:
 • mlsztao2016.flexinform.hu - 2019. 09. 02. 08:00
 • mlsztao2017.flexinform.hu - 2019. 09. 03. 08:00
 • mlsztao2018.flexinform.hu - 2019. 09. 04. 08:00  A fenti lista alapján az adott rendszer a jelzett napokon kerül költöztetésre, előreláthatólag a nap vége felé már újra elérhetőek lesznek.  Üdvözlettel,  Flexinform Kft. és MLSZ TAO Iroda
 • 2019-08-29
  Tisztelt Felhasználók!

  Az MLSZ TAO szoftverek költöztetési projektje 2019. 08. 30-án 08:00-kor az https://mlsztao2015.flexinform.hu/ oldallal folytatódik, ezért ez a felület nem lesz elérhető.

  Előreláthatólag az oldal legkésőbb 2019. 09. 02-án lesz újra elérhető.

  Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

  Üdvözlettel,

  Flexinform Kft. és MLSZ TAO Iroda
  2019-08-23
  Tisztelt Felhasználók!

  Az elszámolások mellékletkezelője aktiválásra került. A menetrendnek megfelelően 2019. 08. 26-án 08:00-tól a https://mlsztao2019.flexinform.hu/ oldal költöztetése kezdődik, így a 2019/2020-as sportfejlesztési programok felülete legkésőbb 2019. 08. 27. nap végéig nem lesz elérhető.

  Szíves türelmüket kérjük a költözetetés lezártáig.

  Üdvözlettel,

  Flexinform Kft. és MLSZ TAO Iroda
  2019-08-16
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Az MLSZ TAO rendszerei a Flexinform szervereiről MLSZ szeverekre történő költöztetése miatt az elkövetkezendő időszakban évadonként átmenetileg nem lesznek elérhetőek, másoláskor mindig egy évad kerül leállításra a másolás elvégzéséig, így addig a további évadok zavartalanul használhatók.

  Első lépésben az elszámolásokhoz kapcsolódó fájlok másolása történik meg, így előreláthatólag 2019. augusztus 22 - 2019. augusztus 25. időszakban az elszámolás MELLÉKLETKEZELŐJE EGYIK ÉVADBAN SEM LESZ ELÉRHETŐ, de ezen az egy funkción kívül mindegyik rendszer mindegyik funkciója használható marad.

  A sportfejlesztési programokhoz és elszámolásokhoz feltöltött fájlok nagy mennyisége és mérete miatt a költözés pontos ideje nehezen becsülhető.

  Az elszámolás fájljainak másolása után a 2019/2020-as TAO rendszer és a sportfejlesztési programokhoz, TIGekhez, hosszabbításokhoz stb. feltöltött fájlok kerülnek másolásra, majd rendre a 2018/19, 2017/18 stb. rendszerek.

  1 évad másolása előreláthatólag körülbelül 2 napot vesz igénybe, így a teljes költöztetési folyamat szeptermber első hetében valószínűleg véget ér, amennyiben a másolás gyorsabban végbemegy, akkor természetesen a rendszerek hamarabb kerülnek újra aktiválásra.

  Kérjük figyeljék a híreket, melyben további információkat közlünk a költöztetéssel kapcsolatban.

  Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket és türelmüket kérjük!

  Üdvözlettel,

  Flexinform Kft. és MLSZ TAO Iroda
  2019-08-15
  Tisztelt Sportszervezetek!


  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézési törvény alapján - a TAO pályázati eljárásban is - a továbbiakban minden eljáró személyt egyedileg azonosítani kell. Ehhez szükség van:  1. Minden pályázni kívánó sportszervezetnek érvényes cégkapu regisztrációra (megjegyzés: jogszabályi rendelkezések alapján ezzel minden sportszervezetnek kell 2018. január 1-jétől rendelkeznie).

  2. Minden rendszert használó személy részére érvényes ügyfélkapu regisztrációra.

  3. Minden rendszert használó személy részére a jogosultságait meghatározó Netlock tanúsítványra (megjegyzés: a tanúsítványon szereplő névnek tökéletesen egyeznie kell az ügyfélkapuban lévő névvel, ami alapvetően ugyanaz, mint a személyi igazolványban szereplő név).

  4. Minden a rendszerben aláírási jogosultsággal rendelkező személy részére, aki szeretne kérelmet beküldeni az elektronikus felületen, a cégkapuban minimum „Ügykezelő” státuszra (megjegyzés: aki cégkapuban ügykezelő, alapesetben minden dokumentumhoz hozzá fog tudni férni, amíg különböző korlátozási szabályokat nem állítanak be).  A már meglévő Netlock tanúsítványok érvényben maradnak.  Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2019-07-30
  Tisztelt Felhasználók!

  2019. 07. 31 - 2019. 08.02. között a technikai support telefon nem lesz elérhető, kérjük keressék a szakmai supportot vagy az ügyintézőjüket telefonon vagy e-mailben!

  Üdvözlettel,
  Flexinform Kft.
  2019-07-17
  Tisztelt Sportszervezetek! <> Kérjük Önöket, hogy a záróelszámolás és a hosszabbítási kérelem elkészítése során a következők szerint eljárni szíveskedjenek: 1. Záróelszámolás előkészítése és véglegesítése. 2. SFP Hosszabbítási kérelem elkészítése és benyújtása. 3. Záróelszámolás beküldése. <> Kizárólag a fenti sorrend betartásával készíthető el megfelelően a záróelszámolás és a hosszabbítási kérelem. <> Tisztelettel: Pályázati Iroda
  2019-07-03
  Tisztelt Felhasználók!

  A rendszerben a menükezelés megváltozott.

  Az elsődleges menüpontok továbbra is elérhetőek maradtak, de a hozzájuk tartozó almenüpontok alap esetben rejtve vannak.
  Az egérmutatóval az elsődleges menüpontra való mutatással jelennek meg a hozzá tartozó almenük.

  Üdvözlettel,
  Support
  2019-05-21
  Tisztelt Sportszervezetek! <> Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság kötelező erővel nem rendelkező állásfoglalása alapján a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti - képzés jogcímen megpályázott és az Értékelési Elvek mellékletében meghatározott - tanfolyamok látvány-csapatsport támogatás keretében történő elszámolhatóságának elviekben nincs akadálya. <> Tisztelettel: Pályázati Iroda
  2019-05-21
  Tisztelt Pályázók!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon sportszervezetek, akik számára a 2018/19-es évadban 85%-os báziskompenzáció jóváhagyásra került, az idei, 2019/20-as évadban is jogosulttá válhatnak kérelmüket ezen igénnyel kiegészíteni, amennyiben az ehhez szükséges feltételek fennállnak. Kérjük, hogy szándékukat jelezzék ügyintézőjüknek emailben legkésőbb 2019.05.31. napjáig, ezt követően ilyen irányú kérelmüket nem tudjuk figyelembe venni.

  Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2019-04-29
  Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a produktivitási bónuszból, csapatszámkorrekcióból vagy csapatszint beállításból fakadó eltérések a sportfejlesztési programok benyújtását követően is orvosolhatóak, így kérünk minden érintett klubot, hogy amennyiben más probléma a kérelemben nem mutatkozik, a jogvesztő határidő előtt (2019.04.30.) küldjék be sportfejlesztési programjukat! Az eltérések javítására – amennyiben azok helytállóak – csak a beküldött kérelemmel rendelkező sportszervezetek esetében fogunk tudni lehetőséget biztosítani. Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti határidő NEM KERÜL MEGHOSSZABBÍTÁSRA! Kizárólag a holnap (kedd) éjfélig beérkezett sportfejlesztési programokat tudjuk érdemben elbírálni! Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2019-04-28
  Tisztelt Sportszervezetek! Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a 2019/20. évi sportfejlesztési programok benyújtásának JOGVESZTŐ határideje (amely nem kerül meghosszabbításra): 2019.04.30. 23:59! A fenti időpontban az elektronikus felületen beküldött kérelemmel nem rendelkező sportszervezetek a soron következő TAO támogatásban nem tudnak részt venni! Tisztelettel: Pályázati Iroda
  2019-04-26
  Tisztelt Sportszervezetek! Április 27-28. napokon (szombat-vasárnap) az adotamogatas@mlsz.hu email címen ügyeletet tartunk. Kérjük, megkereséseiket első sorban elektronikusan a fenti címre szíveskedjenek elküldeni. Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2019-04-24
  Tisztelt Sportszervezetek! Az ügymenet gyorsítása érdekében javasoljuk, hogy a 2019/20-as sportfejlesztési programmal kapcsolatos kérdéseiket (a sportfejlesztési program számával, a sportszervezet megnevezésével és a hibaüzenetről küldött képernyőfotóval) emailben szíveskedjenek elküldeni az ügyintézőnek vagy az adotamogatas@mlsz.hu címre. Az emailben érkező levelek feldolgozása az eddigi tapasztalatok alapján gördülékenyebb, mint telefonos megkeresések esetén. Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
  2019-04-18
  Tisztelt Sportszervezetek!  Tanúsítványigénylés ELŐTT a sportfejlesztési programjuk első oldalán lévő sportszervezet név és székhely adatokat a "Kérelmező adatainak beemlése OPTEN-ből" gomb segítségével töltsék ki, egyébként a tanúsítványigénylés nem kerül elküldésre a NetLock Kft. felé!  Üdvözlettel,  Support
  2019-04-17
  Tisztelt Sportszervezetek! Kérjük Önöket, hogy mielőbb szíveskedjenek elkezdeni a 2019/20. évi sportfejlesztési program kitöltését annak érdekében, hogy azt határidőben (2019.04.30. 23:59) be tudják nyújtani. Javasoljuk a Hibalistázás menüpont folyamatos használatát. Tisztelettel: Pályázati Iroda